Podmínky soutěže

SVOČ se mohou účastnit studenti doktorského, magisterských a bakalářských studijních programů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

1. Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia soutěží zasláním příspěvku a prezentací online. Autoři nejlepších příspěvků budou oceněni. Přihlášení studentů je možné do 9. 4. 2021. Přihlášení je formou odeslání soutěžního příspěvku na mail nsoukupova@ef.jcu.cz.

Prezentace se uskuteční online formou dne 15. 4. 2021 pomocí MS Teams. Časy a přístupové linky do sekcí budou upřesněny.

Samotná prezentace studentů trvá cca 10 - 12 min + krátká diskuze. Doporučený formát je MS PowerPoint, doporučená šablona ke stažení zde (lze použít samozřejmě vlastní). Doporučejeme studentům vyzkoušet si prezentaci + časový rozsah před samotnou soutěží.

Po ukončení hlasování odborné poroty bude v jednotlivých sekcích vyhlášeno pořadí příspěvků a vítězové obdrží diplom a věcný dar po obnovení běžného režimu pro studenty na EF.

2. Studenti DSP přednesou svůj příspěvek v anglickém jazyce pomocí on-line prezentace (cca 15 min v PowerPoint) před odbornou porotou. Přihlášení studentů je možné do 9. 4. 2021. Registrace je formou odeslání soutěžního příspěvku na mail nsoukupova@ef.jcu.cz.

Prezentace se uskuteční online dne 15. 4. 2021 pomocí MS Teams. Časy budou upřesněny.

Organizační pokyny k registaci a zaslání soutěžních příspěvků

V souvislosti s bezpečnostními opatřeními na JU souvisejícími s epidemií koronaviru proběhne SVOČ 2021 výhradně on-line formou (studenti přednesou své příspěvky v MS Teams).

Registraci do soutěže představuje odeslání soutěžního příspěvku na odpovídající šabloně na mail nsoukupova@ef.jcu.cz.

a) Informace pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů EF

 • Soutěž se koná 15. 4. 2021.
 • Studenti si připraví prezentaci v MS PowerPoint (10 - 12 min), kterou poté odprezentují online v MS Teams.
 • Všichni účastníci obdrží certifikáty o absolvování soutěže.
 • Vítězové jednotlivých sekcí obdrží věcnou odměnu po obnovení běžného režimu na EF pro studenty.
 • Studenti předkládají:

A) Soutěžní příspěvek v českém nebo anglickém jazyce s rozsahem 4 až 5 stran. Při tvorbě příspěvku nutno použít soutěžní šablonu (.docx) a v tomto formátu je nezbytné příspěvek odeslat.

 • Příspěvek odešlete na e-mailovou adresu nsoukupova@ef.jcu.cz do 9. 4. 2021. Tím je zároveň provedena registrace do SVOČ 2021.
 • Do záhlaví mailu napište klíčové slovo -->  SVOČ 2021

b) Informace pro studenty doktorských studijních programů EF

 • Sekce DSP se koná 15. 4. 2021.
 • Studenti si připraví prezentaci v MS PowerPoint (cca 15 min), kterou poté odprezentují online v MS Teams v anglickém jazyce.
 • Všichni účastníci obdrží certifikáty o absolvování soutěže.
 • Jednacím jazykem doktorské sekce je angličtina (prezentace studenta musí být v anglickém jazyce).
 • Příspěvek se předkládá v českém nebo anglickém jazyce a musí respektovat obvyklou strukturu vědeckého článku s rozsahem max. 6 stran.
 • Při tvorbě příspěvku nutno použít šablonu pro DSP (.docx).
 • Studenti předkládají:

A) Soutěžní příspěvek v českém nebo anglickém jazyce a musí respektovat obvyklou strukturu vědeckého článku s rozsahem max. 6 stran.

 • Příspěvek odešlete na e-mailovou adresu nsoukupova@ef.jcu.cz do 9. 4. 2021. Tím je zároveň provedena registrace do SVOČ 2021.
 • Do záhlaví mailu napište klíčové slovo -->  SVOČ 2021