SVOČ 2021

Ekonomická fakulta JU

dubna 15, 2021 – dubna 16, 2021


 

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je studentská soutěž, kterou organizuje Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Soutěže se zúčastňují studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia.

Cílem soutěže je podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů.

Vážení studenti, dovolujeme si Vám poděkovat za Vaši účast v letošním ročníku SVOČ, která se i přes pandemickou situaci pyšnila bohatou účastní a kvalitními příspěvky.

Doufáme, že i pro Vás byla SVOČ 2021 přínosná a budeme se těšit na dalšíí setkání s Vámi.

Sborník vybraných příspěvků ze SVOČ 2021 naleznete zde.

 

Program SVOČ 2021

Přístupové linky na sekce - jednotný začátek 15. 4. 2021 od 9:00 hodin

Ekonomika:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a27b7fe0c845f4778b806d0820037c374%40thread.tacv2/1618206590909?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%2285046e9e-b077-4276-8f91-32356014b800%22%7d

Finance, účetnictví a daně:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a338a8154a3d94d41b33fc9b979c8a4b7%40thread.tacv2/1618211974700?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%22727c96af-4b4a-48d6-adf0-87a7a6204df5%22%7d

Informatika a kvantitativní modely v ekonomii:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9d4adf085d8f4517b27f783f730d84ba%40thread.tacv2/1618238835585?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%22d4bfb314-66b0-493e-9084-88b929241bb9%22%7d

Marketing, obchod a cestovní ruch:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9de1415dcd9e412dbf7a724232d3e432%40thread.tacv2/1618227589430?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%22f4923054-aed2-40aa-8fec-78221c4c288c%22%7d

Řízení malých a středních podniků:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a24a5ba0393be43c59af79f363c7a09cd%40thread.tacv2/1618215106848?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%22a6cf2537-8436-4cab-b544-d8824c3abcdb%22%7d

Ekonomicko-sociální, environmentální a právní problémy regionálního rozvoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0d94e06d332648ba92c21445e10b981a%40thread.tacv2/1616575227313?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%2254036370-4fc4-46c1-855f-0bc9b46d8911%22%7d

Řízení a ekonomika podniku (DSP):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a861358ea55bf41d0b25110439b1c9923%40thread.tacv2/1618215591871?context=%7b%22Tid%22%3a%22c35f5da4-9a03-44e6-8bf9-92833634f6a7%22%2c%22Oid%22%3a%223d3cf081-0ba9-4b22-9847-f253be1ab8c5%22%7d

 

Soutěž SVOČ pro rok 2021 byla vyhlášena v souladu s harmonogramem akademického roku 2020/2021. Garantem soutěže je doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D., členy organizačního výboru jsou Ing. Nikola Soukupová, Ing. Markéta Matějčková a dále pak garanti jednotlivých sekcí.

1. Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia soutěží zasláním příspěvku a prezentací online. Autoři nejlepších příspěvků budou oceněni. Přihlášení studentů je možné do 9. 4. 2021. Přihlášení je formou odeslání soutěžního příspěvku na mail nsoukupova@ef.jcu.cz.

Prezentace se uskuteční online dne 15. 4. 2021 pomocí MS Teams. Začátek v 9:00 hodin.

Po ukončení hlasování odborné poroty bude v jednotlivých sekcích vyhlášeno pořadí příspěvků a vítězové obdrží diplom a věcný dar po obnovení běžného režimu pro studenty na EF.

Přihlášení musí splňovat všechny náležitosti uvedené v sekci Podmínky soutěže.

2. Studenti DSP přednesou svůj příspěvek v anglickém jazyce pomocí on-line prezentace před odbornou porotou. Přihlášení studentů je možné do 9. 4. 2021. Přihlášení je formou odeslání soutěžního příspěvku na mail nsoukupova@ef.jcu.cz.

Prezentace se uskuteční online dne 15. 4. 2021 pomocí MS Teams. Začátek v 9:00 hodin.

Přihlášení musí splňovat všechny náležitosti uvedené v sekci Podmínky soutěže.

Všechny informace k napsání a podání příspěvků (včetně šablony) zde nebo na mailu nsoukupova@ef.jcu.cz.

Sekce studentů bakalářských a magisterských studijních programů:

Název sekce:                     Ekonomika

Garant sekce:                    Ing. Martina Novotná, Ph.D.

Katedra:                            Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

Název sekce:                     Finance, účetnictví a daně

Garant sekce:                    doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.

Katedra:                            Katedra účetnictví a financí

Název sekce:                     Informatika a kvantitativní modely v ekonomii

Garant sekce:                    doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA

Katedra:                            Katedra aplikované matematiky a informatiky

Název sekce:                     Marketing, obchod a cestovní ruch

Garant sekce:                    Ing. Jan Šalamoun

Katedra:                            Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků

Název sekce:                      Řízení malých a středních podniků

Garant sekce:                     Ing. Monika Maříková, Ph.D.

Katedra:                             Katedra řízení

Název sekce:                      Ekonomicko-sociální, environmentální a právní problémy regionálního rozvoje

Garant sekce:                     doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

Katedra:                             Katedra regionálního managementu a práva

Sekce studentů doktorského studijního programu:

Název sekce: Řízení a ekonomika podniku

Garant sekce: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

 


Obrázek na domovské stránce konference