Podmínky soutěže

SVOČ se mohou účastnit studenti doktorského, magisterských a bakalářských studijních programů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

1. Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia soutěží zasláním příspěvku a prezentace bez osobní účasti. Autoři nejlepších příspěvků budou oceněni. Přihlášení studentů je prodlouženo do 7. 5. 2020 (časový posun je zde proto, že kromě soutěžního příspěvku odesílají studenti bakalářských a magisterských programů i připravenou prezentaci). Po ukončení hlasování bude elektronickou formou vyhlášeno pořadí příspěvků a vítězové jednotlivých sekcí obdrží diplom a věcný dar po obnovení běžného režimu pro studenty na EF.

2. Studenti DSP přednesou svůj příspěvek v anglickém jazyce pomocí on-line/osobní prezentace před odbornou porotou (o formě prezentace rozhodne aktuální situace COVID-19). SVOČ se uskuteční 24. 9. 2020. Technické parametry prezentace a forma prezentace budou upřesněny před konáním SVOČ 2020 pro studenty DSP paní inženýrkou Hlávkovou (hlavkovam@ef.jcu.cz).

Studentům DSP přihlášeným z jara 2020 zůstávají platné registrace, dodatečné registrace nových studentů je nutné řešit s Ing. Soukupovou (nsoukupova@ef.jcu.cz).

Organizační pokyny k registaci a zaslání soutěžních příspěvků

V souvislosti s bezpečnostními opatřeními na JU souvisejícími s epidemií koronaviru proběhne letos SVOČ pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů on-line formou.

Registraci do soutěže představuje odeslání soutěžního příspěvku na odpovídající šabloně+prezentace (studenti DSP nezasílají prezentaci, protože prezentují on-line formou) na mail nsoukupova@ef.jcu.cz.

a) pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů EF

 • Soutěž se koná od 7. května 2020 do 25. května 2020.
 • Všichni účastníci obdrží certifikáty o absolvování soutěže.
 • Vítězové jednotlivých sekcí obdrží věcnou odměnu po obnovení běžného režimu na EF pro studenty.
 • Studenti předkládají:

A) Soutěžní příspěvek v českém nebo anglickém jazyce s rozsahem 4 až 5 stran. Při tvorbě příspěvku nutno použít soutěžní šablonu (.docx).

B) Prezentaci soutěžního příspěvku v PowerPoint o rozsahu 10 slidů. Doporučená šablona ke stažení zde. Vzhledem k tomu, že odevzdávaná prezentace zastupuje osobní prezentaci, doporučeme jí věnovat náležitou pozornost!

 • Příspěvek a prezentaci odešlete na e-mailovou adresu nsoukupova@ef.jcu.cz do 7. 5. 2020.
 • Do záhlaví mailu napište klíčové slovo -->  SVOČ 2020

b) pro studenty doktorských studijních programů EF

 • Sekce pro studenty DSP se koná 24. září 2020 a je nesoutěžní.
 • Sekce bude probíhat on-line/osobní prezentací před odbornou porotou (bude upřesněno dle aktuální situce COVID-19).
 • Jednacím jazykem doktorské sekce je angličtina (prezentace studenta musí být v anglickém jazyce).
 • Příspěvek se předkládá v českém nebo anglickém jazyce a musí respektovat obvyklou strukturu vědeckého článku s rozsahem max. 6 stran. Studenti dodatečně přihlášeni na zářijový termín SVOČ musí svůj příspěvek zaslat nejpozději do 21. září 2020.
 • Při tvorbě příspěvku nutno použít šablonu pro DSP (.docx).
 • Studenti DSP nezasílají k registaci prezentaci v PowerPoint vzhledem k tomu, že jejich prezentace proběhne on-line/osobně.
 • Do záhlaví mailu napište klíčové slovo -->  SVOČ 2020