SVOČ 2020

Ekonomická fakulta JU

května 7, 2020 – září 24, 2020


Vážení studenti, dovolujeme si Vám poděkovat za Vaši účast v letošním ročníku SVOČ, která se i přes pandemickou situaci pyšnila bohatou účastní a kvalitními příspěvky.

Doufáme, že i pro Vás byla SVOČ 2020 přínosná a budeme se těšit na dalšíí setkání s Vámi.

Sborník vybraných příspěvků ze SVOČ 2020 naleznete zde.

 


Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je studentská soutěž, kterou organizuje Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Soutěže se zúčastňují studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia.

Cílem soutěže je podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů.

 

Soutěž SVOČ pro rok 2020 byla vyhlášena v souladu s harmonogramem akademického roku 2019/2020. Garantem soutěže je doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D., členy organizačního výboru jsou Ing. Nikola Soukupová, Ing. Martina Hlávková a dále pak garanti jednotlivých sekcí.

1. Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia soutěží zasláním příspěvku a prezentace bez osobní účasti. Autoři nejlepších příspěvků budou oceněni. Přihlášení studentů je prodlouženo do 7. 5. 2020 (časový posun pro studenty bakalářských a magisterských programů je proto, že kromě soutěžního příspěvku odesílají i připravenou prezentaci). Po ukončení hlasování odborné poroty bude elektronickou formou vyhlášeno pořadí příspěvků a vítězové jednotlivých sekcí obdrží diplom a věcný dar po obnovení běžného režimu pro studenty na EF.

Přihlášení musí splňovat všechny náležitosti uvedené v sekci Podmínky soutěže.

2. Studenti DSP přednesou svůj příspěvek v anglickém jazyce pomocí on-line/osobní prezentace před odbornou porotou (o formě prezentace rozhodne aktuální situace COVID-19). SVOČ se uskuteční 24. 9. 2020. Technické parametry prezentace a forma prezentace budou upřesněny před konáním SVOČ DSP 2020 paní inženýrkou Hlávkovou (hlavkovam@ef.jcu.cz).

Studentům DSP přihlášeným z jara 2020 zůstávají platné registrace, dodatečné registrace nových studentů je nutné řešit s Ing. Soukupovou (nsoukupova@ef.jcu.cz).

Přihlášení musí splňovat všechny náležitosti uvedené v sekci Podmínky soutěže.

Všechny informace k napsání a podání příspěvků (včetně šablony) zde nebo na mailu nsoukupova@ef.jcu.cz.

Sekce studentů bakalářských a magisterských studijních programů:

Název sekce:                     Ekonomika

Garant sekce:                    Ing. Martina Novotná, Ph.D.

Katedra:                            Katedra ekonomiky

Název sekce:                     Finance, účetnictví a daně

Garant sekce:                    doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.

Katedra:                            Katedra účetnictví a financí

Název sekce:                     Informatika a kvantitativní modely v ekonomii

Garant sekce:                    doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA

Katedra:                            Katedra aplikované matematiky a informatiky

Název sekce:                     Marketing, obchod a cestovní ruch*

Garant sekce:                    Ing. Jan Šalamoun

Katedra:                            Katedra obchodu a cestovního ruchu

Název sekce:                     Marketing, obchod (specializační projekty)

Garant sekce:                    Ing. Jan Šalamoun

Katedra:                            Katedra obchodu a cestovního ruchu

Název sekce:                      Řízení malých a středních podniků**

Garant sekce:                     Ing. Dagmar Bednářová, CSc.

Katedra:                             Katedra řízení

Název sekce:                      Současnost a budoucí trendy  regionálního rozvoje

Garant sekce:                     doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

Katedra:                             Katedra regionálního managementu

Sekce studentů doktorského studijního programu:

Název sekce: Řízení a ekonomika podniku

Garant sekce: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

 

*/** Sekce jsou spojeny do jedné


Obrázek na domovské stránce konference