Příspěvky

Příspěvky

Již máte uživatelské jméno/heslo na konferenci ?
Přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Přejít na registraci

Pro podání příspěvku a kontrolu jeho stavu je nutná registrace a přihlášení.

 

Pokyny pro autory

Při zpracování příspěvků použijte prosím předpřipravené šablony, které respektují pokyny pro autory (.pdf).

a) pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů EF
  • Soutěžní příspěvek se předkládá v českém nebo anglickém jazyce s rozsahem 4 až 5 stran.
  • Včetně anglického abstraktu.
  • Při tvorbě příspěvku nutno použít soutěžní šablonu (.docx).
  • Příspěvek odešlete na e-mailovou adresu nsoukupova@ef.jcu.cz

b) pro studenty doktorských studijních programů EF

  • Příspěvek se předkládá v českém nebo anglickém jazyce a musí respektovat obvyklou strukturu vědeckého článku s rozsahem max. 6 stran.
  • Při tvorbě příspěvku nutno použít šablonu pro DSP (.docx).
  • Příspěvek odešlete na e-mailovou adresu nsoukupova@ef.jcu.cz

 

JEL kódy - nápověda

U příspěvků se uvádějí tzv. JEL kódy = jedná se o klasifikaci ekonomických oborů podle tématu příspěvku SVOČ. Jednotlivé obory naleznete na webu: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=econlit

Pokud například je vaším tématem příspěvku ochrana spotřebitele, pak se uvede kód: D18 - Consumer Protection; Možno uvést více kódů.

 

Každý účastník si připraví vystoupení do 10 minut s využitím powerpointu. Technická podpora pro prezentaci je zajištěna.

Přihlášení