Program

Program této konference je k dispozici pod následujícím odkazem.
PROGRAM KONFERENCE SVOČ 2019

Program konference SVOČ 2019