Podmínky soutěže

SVOČ se mohou účastnit studenti doktorského, magisterských a bakalářských studijních programů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří zašlou v určeném termínu do 11. 4. 2019 soutěžní příspěvek.

PŘIHLÁŠENÍ!!!! Letos, stejně jako v loňském roce, se studenti neregistrují jako uživatelé na webových stránkách, ani nevkládají příspěvky do webového systému. K registraci je nutné připravit si příspěvek a ten pak odeslat na příslušný e-mail organizátorů soutěže.

 • Nejprve musí student napsat příspěvek. Pro ten musí být použita šablona, v které vyplní základní registrační údaje a text příspěvku.
 • Šablony vycházejí z pokynů pro autory.
 • Student se do soutěže zaregistruje odevzdáním tohoto příspěvku prostřednictvím e-mailu na adresu zidovn00@ef.jcu.cz nejpozději do 11. 4. 2019. Do záhlaví mailu napište klíčové slovo -->  SVOČ 2019
 • Každý účastník si připraví vystoupení do 10 minut s využitím Powerpointu (student musí odprezentovat příspěvek). Technická podpora pro prezentaci je zajištěna.

Organizační pokyny

a) pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů EF

 • Soutěž se koná 18. dubna 2019 od 9:00 (učebny budou upřesněny).
 • Všichni účastníci obdrží certifikáty o absolvování soutěže.
 • Tři nejúspěšnější studenti obdrží věcnou odměnu.
 • Soutěžní příspěvek se předkládá v českém nebo anglickém jazyce s rozsahem 4 až 5 stran.
 • Při tvorbě příspěvku nutno použít soutěžní šablonu (.docx), viz pokyny pro autory.
 • Příspěvek odešlete na e-mailovou adresu zidovn00@ef.jcu.cz do 11. 4. 2019.

b) pro studenty doktorských studijních programů EF

 • Sekce doktorského studia Řízení a ekonomika podniku není soutěžní sekcí.
 • SVOČ se koná 18. dubna 2019 od 9:00.
 • Příspěvek se předkládá v českém nebo anglickém jazyce a musí respektovat obvyklou strukturu vědeckého článku s rozsahem max. 6 stran.
 • Při tvorbě příspěvku nutno použít šablonu pro DSP (.docx), viz pokyny pro autory.
 • Příspěvek odešlete na e-mailovou adresu zidovn00@ef.jcu.cz do 11. 4. 2019.