Program

Program této konference je k dispozici pod následujícím odkazem.
PROGRAM KONFERENCE SVOČ 2018