Odborné sekce

Informatika a kvantitativní modely v ekonomii

Garant sekce: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA
Odborná komise:

 • doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. (předseda)
 • doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc.
 • Mgr. Radim Remeš
 • Ing. Petr Hanzal, Ph.D.
 • Mgr. Klára Vocetková

Katedra: Katedra aplikované matematiky a informatiky
Místo konání: A220

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Finance, účetnictví, daně a řízení

Garant sekce: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
Odborná komise:

 • doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. (předseda)
 • Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
 • Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.
 • Ing. Petr Zeman, Ph.D.
 • Ing. Marie Benešová

Katedra: Katedra účetnictví a financí
Místo konání: A320

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Regiony z různých perspektiv a pohledů

Garant sekce: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Odborná komise:

 • RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. (předseda)
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.
 • Ing. Jan Šlemr

Katedra: Katedra regionálního managementu
Místo konání: A207

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Marketing, obchod a cestovní ruch (včetně specializačních projektů)

Garant sekce: Ing. Radim Dušek, Ph.D.
Odborná komise:

 • Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
 • Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
 • Ing. Petr Šalda (ředitel hotelu Zvon)
Katedra: Katedra obchodu a cestovního ruchu

Místo konání: A120

 

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Ekonomika

Garant sekce: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Odborná komise:

 • Ing. Jiří Alina, Ph.D. (předseda)
 • Ing. Václav Krutina, CSc.
 • Ing. Martina Novotná, Ph.D.
 • Petr Koten (Schwan Cosmetics)

Katedra: Katedra ekonomiky
Místo konání: A107

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Řízení a ekonomika podniku (DSP)

(nesoutěžní sekce studentů doktorského studijního programu)

Garant sekce: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Odborná komise:

 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (předseda)
 • doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
 • PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

Místnost: A009

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována