Výsledky soutěže

Název sekce: Informatika a kvantitativní modely v ekonomii
 • 1. místo: Jan Pech: „Vývoj aplikace pro plánování projektů pomocí síťové analýzy“
 • 2. místo: Bc. Lenka Rajnochová: „Databázová aplikace pro OJ Spolku“
 • 3. místo: Radek Němec: „Databázová aplikace - Organizer“

 

Název sekce: Regiony z různých perspektiv a pohledů
 • 1. místo: Bc. Jiří Sedlák: „Nezaměstnanost a její sociálně ekonomické dopady v Jihočeském kraji“
 • 2. místo: Bc. Gabriela Trnková: „Komunitní plánování jako způsob participace veřejnosti na rozvoji vybraných obcí v Jihočeském kraji“
 • 3. místo: Bc. Martina Palková: „Úloha MAS Blanský les - Netolicko v regionálním rozvoji a její přínos pro zainteresované subjekty“

 

Název sekce: Finance, účetnictví, daně a řízení
 • 1. místo: Bc. Markéta Dvořáková: „Motivační systém podniku a jeho vazba na výkonnost lidského kapitálu“
 • 2. místo: Lucie Nováková: „Daňové změny, hospodářský a volební cyklus“
 • 3. místo: Bc. Lucie Bradáčová: „Optimalizace logistického systému Potravinové banky Jihočeského kraje“

 

Název sekce: Ekonomika
 • 1. místo: Bc. Martin Novotný: „Vliv letecké dopravy na regionální rozvoj“
 • 2. místo: Jan Procházka: „Cena práce, vlastnické důchody a stratifikace společnosti“
 • 3. místo: Tereza Roubíková: „Faktory pro stanovení obvyklé a administrativní ceny nemovitosti“

 

Název sekce: Marketing, obchod a cestovní ruch
 • 1. místo: Denisa Švecová: „Přínosy Geocachingu jako produktu cestovního ruchu v Jihočeském kraji“
 • 2. místo: Jiří Roztočil: „Image vybrané destinace“
 • 3. místo: Lukáš Zrzavý: „Analýza komunikačních nástrojů v marketingovém řízení destinace“

 

Název sekce: Marketing, obchod a cestovní ruch - specializační projekty
 • 1. místo: Bc. Simona Nosková, Bc. Jana Medvíďová: „Marketingová komunikace společnosti FITMAT“
 • 2. místo: Bc. Monika Kanovová, Bc. Denisa Cvachová, Bc. Martin Novotný: „Výzkum profilu návštěvníků Českých Budějovic v roce 2016“
 • 3. místo: Bc. Soňa Sedláková, Bc. Tereza Dvořáčková, Bc. Ondřej Zelenka: „Marketingový výzkum v kavárnách ve vybraných městech“