Příspěvky

Příspěvky

Již máte uživatelské jméno/heslo na konferenci ?
Přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Přejít na registraci

Pro podání příspěvku a kontrolu jeho stavu je nutná registrace a přihlášení.

 

Pokyny pro autory

Při zpracování příspěvků použijte prosím předpřipravené šablony, které respektují pokyny pro autory (.pdf).

a) pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů EF
 • Soutěžní příspěvek se předkládá v českém nebo anglickém jazyce s rozsahem 4 až 5 stran.
 • Včetně anglického abstraktu.
 • Při tvorbě příspěvku nutno použít soutěžní šablonu (.docx).

b) pro studenty doktorských studijních programů EF

 • Příspěvek se předkládá v českém nebo anglickém jazyce a musí respektovat obvyklou strukturu vědeckého článku s rozsahem max. 6 stran.
 • Při tvorbě příspěvku nutno použít šablonu pro DSP (.docx).

 

JEL kódy - nápověda

U příspěvků se uvádějí tzv. JEL kódy = jedná se o klasifikaci ekonomických oborů podle tématu příspěvku SVOČ. Jednotlivé obory naleznete na webu: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=econlit

Pokud například je vaším tématem příspěvku ochrana spotřebitele, pak se uvede kód: D18 - Consumer Protection; Možno uvést více kódů.

 

Každý účastník si připraví vystoupení do 10 minut s využitím powerpointu. Technická podpora pro prezentaci je zajištěna.

Přihlášení

 

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

 1. Příspěvek dosud nebyl publikován ani prezentován na dřívější soutěži SVOČ, nebo jiné konferenci (případně byla podána odpovídající informace v poznámce pro garanta).
 2. Prohlašuji(jeme), že výsledky uváděné v předkládaném příspěvku byly získány pouze mou (naší) výzkumnou činností.
 3. Souhlasím(me) s uveřejněním fulltextu příspěvku v online archivu, případně ve sborníku.
 4. Text vyhovuje stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v sekci Pokyny pro autory, které naleznete pod odkazem v pravé části webu.
 5. Soubor s příspěvkem je ve formátu Microsoft Word (doc, docx). Při jeho tvorbě bylo využito předdefinované šablony.
 6. Všechny literární zdroje využité při tvorbě příspěvku jsou uvedeny v seznamu literatury a je na ně patřičně odkázáno v textu příspěvku.
 7. Údaje zveřejněné o zkoumaných podnicích jsou uvedeny se souhlasem těchto subjektů.