SVOČ 2017

Děkanát Ekonomické fakulty

duben 20, 2017 – duben 21, 2017


Studentská vědecká a odborná činnost je studentská soutěž, kterou organizuje EF JU. Soutěže se zúčastňují studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia. Cílem soutěže je podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů.

Soutěž SVOČ pro rok 2017 byla vyhlášena sdělením děkana č. 73/2017 v souladu s harmonogramem akademického roku 2016/2017. Vítězové jednotlivých sekcí z řad studentů bakalářských a navazujících magisterských oborů obdrží věcné ceny.

V den konání SVOČ (20. 4. 2017) je vyhlášeno děkanské volno pro všechny studenty bakalářských a navazujících magisterských a doktorských studijních programů .

Garantem soutěže je PhDr. Miloslav Lapka, CSc., členy organizačního výboru jsou Ing. Martin Pech, Ph.D. a dále pak vedoucí jednotlivých sekcí.

Partneři soutěže:

MBM Trans, s.r.o. - distributor poradenského systému Účetní pradce, časopisu Účetnictví, Účetnictví pro nevýdělečné organizace a obce, odborné literatury, výkazů v oblasti daní a účetnictví.