SVOČ 2017

Děkanát Ekonomické fakulty

dubna 20, 2017 – dubna 21, 2017


Soutěž SVOČ pro rok 2017 byla vyhlášena sdělením děkana č. 73/2017 v souladu s harmonogramem akademického roku 2016/2017.

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce Marketing, obchod a cestovní ruch s 5 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Radim Dušek, Ph.D.), Ekonomika se 8 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná), Regiony s 8 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.), Finance, účetnictví a daně s 3 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, Ph.D.), Informatika a kvantitativní metody v ekonomii s 9 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 2 studenty. Na soutěži SVOČ 2017 prezentovalo své příspěvky celkem 35 soutěžících studentů (37 příspěvků). Kromě toho byla součástí SVOČ sekce specializačních projektů zaměřených na marketing, obchod a cestovní ruch, ve které soutěžilo celkem 11 týmů (26 zapojených studentů).


Partneři soutěže byly:

MBM Trans, s.r.o. - distributor poradenského systému Účetní pradce, časopisu Účetnictví, Účetnictví pro nevýdělečné organizace a obce, odborné literatury, výkazů v oblasti daní a účetnictví.


Obrázek na domovské stránce konference