Odborné sekce

Informatika a kvantitativní modely v ekonomii

Garant sekce: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA
Odborná komise:

 • Ing. Petr Hanzal, Ph.D. (předseda)
 • doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA
 • doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
 • doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc.
 • Mgr. Radim Remeš

Katedra: Katedra aplikované matematiky a informatiky
Místo konání: A220

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Finance, účetnictví a daně

Garant sekce: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
Odborná komise:

 • doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. (předseda)
 • Ing. Zita Drábková, Ph.D.
 • Ing. Daniel Kopta, Ph.D.
 • Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.
 • Ing. Marie Benešová

Katedra: Katedra účetnictví a financí
Místo konání: A320

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

(Udr)žitelnost v regionu

Garant sekce: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Odborná komise:

 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (předseda)
 • RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
 • Ing. Petra Pártlová, Ph.D.

Katedra: Katedra regionálního managementu
Místo konání: A219

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Marketing, obchod a cestovní ruch - specializační projekty

Garant sekce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Odborná komise:

 • Ing. Jan Šalamoun (předseda)
 • Ing. Alena Srbová, Ph.D.
 • Ing. Martina Krásnická
Katedra: Katedra obchodu a cestovního ruchu

Místo konání: A120

Poznámka: sekce bude určena pouze pro týmové projekty

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Řízení malých a středních podniků + Marketing, obchod a cestovní ruch

Garant sekce: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.
Odborná komise:

 • Ing. Dagmar Bednářová, CSc. (předseda)
 • doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.
 • Ing. Monika Maříková
 • Ing. Markéta Adamová

Katedra: Katedra řízení
Místo konání: A307

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Ekonomika

Garant sekce: Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Odborná komise:

 • Ing. Václav Krutina, CSc. (předseda)
 • Ing. Martina Novotná, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Volek, Ph.D.

Katedra: Katedra ekonomiky
Místo konání: A207

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Řízení a ekonomika podniku (DSP)

(nesoutěžní sekce studentů doktorského studijního programu)

Garant sekce: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
Odborná komise:

 • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (předseda)
 • prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
 • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.

Místnost: A009 (zasedací místnost)

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována