Výsledky soutěže

Název sekce: Informatika a kvantitativní modely v ekonomii
 • 1. místo: Jan Pech: „Propojení aplikace s databází Ministerstva financí ARES“
 • 2. místo: Bc. Jakub Bárta: „Vývoj aplikace pro OS Android a její uvedení na trh“
 • 3. místo: Bc. Jan Šimeček: „Revizní aplikace pro Merlin (UHF RFID reader)“

 

Název sekce: (Udr)žitelnost v regionu
 • 1. místo: Iva Studená: „Rurální tradice v nové době“
 • 2. místo: Michal Kovařík: „Obraz podnikatele v očích veřejnosti“
 • 3. místo: Roman Buchtele: „Kolektivizace ve vnímání rurální a urbánní komunity“

 

Název sekce: Finance, účetnictví a daně
 • 1. místo: Bc. Jakub Zabloudil: „Tvorba predikčních modelů“
 • 2. místo: Bc. Božena Zítková: „Aspekty stanovení převodních cen v podmínkách ČR“
 • 3. místo: Bc. Jana Minarčíková: „Využitelnost moderních metod hodnocení finanční situace podniku (ukazatele EVA, MVA a průměrné náklady kapitálu)“

 

Název sekce: Řízení malých a středních podniků a marketing
 • 1. místo: Vít Miláček: „Možnosti uplatnění vybraných logistických technologií a metod ve vybraném podniku“
 • 2. místo: Bc. Petra Wernerová: „Systém řízení kvality ve vybraném podniku“
 • 3. místo: Bc. Veronika Hrabáčová: „Tvorba business plánu a návrh jeho využití v podnikání“

 

Název sekce: Ekonomika
 • 1. místo: Bc. Šárka Melicharová: „Oceňování podniku jako celku“
 • 2. místo: Bc. Jan Krátoška: „Efektivnosti výrobních faktorů v podniku“
 • 3. místo: Bc. Radek Chýna: „Vypovídací schopnost ukazatelů finančního zdraví“

 

Název sekce: Marketing, obchod a cestovní ruch (specializační projekty)
 • 1. místo: Bc. Tomáš Vrchota, Bc. Radim Koreš, Bc. Lukáš Chlasták: „Zefektivnění online marketingové komunikace produktu affari CRM“
 • 2. místo: Bc. Tereza Procházková, Bc. Zuzana Fořtová: „Marketingová komunikace vybraných akcí agentury Kultur - Kontakt“
 • 3. místo: Bc. Lukáš Chládek, Bc. Milan Pavlásek: „Specializační projekt - HOUFEK“