SVOČ 2016

Děkanát Ekonomické fakulty

dubna 21, 2016 – dubna 22, 2016


Soutěž SVOČ pro rok 2016 byla vyhlášena sdělením děkana č. 58/2016 v souladu s harmonogramem akademického roku 2015/2016.

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce Řízení malých a středních podniků a marketing, obchod a cestovní ruch s 9 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Dagmar Bednářová, CSc.), Ekonomika se 7 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná), (Udr)žitelnost v regionu s 11 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová), Finance, účetnictví a daně s 11 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, Ph.D.), Informatika a kvantitativní metody v ekonomii s 11 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 3 studenty. Na soutěži SVOČ 2016 prezentovalo své příspěvky celkem 52 soutěžících studentů. Kromě toho byla součástí SVOČ sekce specializačních projektů zaměřených na marketing, obchod a cestovní ruch, ve které soutěžilo celkem 12 týmů.

Partnery soutěže byly:

  • MBM Trans, s.r.o. - distributor poradenského systému Účetní pradce, časopisu Účetnictví, Účetnictví pro nevýdělečné organizace a obce, odborné literatury, výkazů v oblasti daní a účetnictví.

Obrázek na domovské stránce konference