Výsledky soutěže

Název sekce: Informatika a kvantitativní modely v ekonomii
 • 1. místo: Jan Předota: „Využití vstupního zařízení XBOX Kinect“
 • 2. místo: Bc. Roman Komrska: „Online plánovač výletů“
 • 3. místo: Bc. Eliška Vránová + Bc. Jana Jonášová: „Studentská kuchařka“

 

Název sekce: (Udr)žitelnost v regionu
 • 1. místo: Jiří Sedlák: „Trh práce v okrese České Budějovice ve vztahu ke vzdělání“
 • 2. místo: Bc. Klára Švarcová: „Problematika krajinného plánování na území Českokrumlovska a okresu Freyung-Grafenau“
 • 3. místo: Martina Matějčková: „Nové trendy a technologie v cestovním ruchu - přínosy pro český venkov“

 

Název sekce: Finance, účetnictví a daně
 • 1. místo: Bc. Aneta Patáková: „Účetní a daňové aspekty kapitálových transakcí s podnikem v komparaci ČÚP a IFRS“
 • 2. místo: Bc. Kateřina Škrdletová: „Zmanipulované účetní výkazy - možnosti a meze identifikace v podmínkách ČÚP“
 • 3. místo: Bc. Dana Böhmová: „Analýza a vyhodnocení aplikace transferových cen využívaných při transakcích nadnárodních podniků z hlediska daňové správy“

 

Název sekce: Ekonomika, řízení malých a středních podniků
 • 1. místo: Bc. Jana Jungbauerová: „Vývojové fáze podniků v sektoru C - Zpracovatelský průmysl“
 • 2. místo: Radek Zeman: „Úloha cizího kapitálu v podniku“
 • 3. místo: Bc. Martin Rek: „Hospodaření podniku služeb“