SVOČ 2015

Děkanát Ekonomické fakulty

dubna 23, 2015 – dubna 24, 2015


Soutěž SVOČ pro rok 2015 byla vyhlášena sdělením děkana č. 44/2015 v souladu s harmonogramem akademického roku 2014/2015. Garantem soutěže byl PhDr. Miloslav Lapka, CSc. a dále pak vedoucí jednotlivých sekcí soutěže.

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce Ekonomika, řízení malých a středních podniků s 8 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D.), (Udr)žitelnost v regionu s 12 soutěžícími studenty (garant sekce PhDr. Vávra Jan, Ph.D.), Finance, účetnictví a daně s 10 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Zita Drábková, Ph.D.), Informatika a kvantitativní metody v ekonomii s 14 soutěžícími studenty prezentujícími 11 příspěvků (garant sekce doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 5 studenty. Na soutěži SVOČ 2015 prezentovalo své příspěvky celkem 48 soutěžících studentů (tj. bez spoluautorů 46 příspěvků).


Obrázek na domovské stránce konference