Podrobnosti o autorech

Levý, Ondřej, University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika