Podrobnosti o autorech

Klečková, Jitka, University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika