Podmínky soutěže

SVOČ se mohou účastnit studenti doktorského, magisterských a bakalářských studijních programů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kteří se přihlásí v určeném termínu do 18. 4. 2014 (prodlouženo). Přihláška musí splňovat požadované náležitosti (viz níže).

 • Registrace na soutěž nejpozději do do 18. 4. 2014 (prodlouženo) prostřednictvím elektronického formuláře na webu (student se musí zaregistrovat).
 • Po registraci si student uloží z webu šablonu na příspěvek, v které vyplní základní údaje a text příspěvku.
 • Příspěvek v šabloně (ve formátu MS Word) poté student vloží po přihlášení na web (student musí odevzdat příspěvek) do 22.4.2014 (12:00) - prodlouženo.
 • Každý účastník si připraví vystoupení do 10 minut s využitím Powerpointu (student musí odprezentovat příspěvek). Technická podpora pro prezentaci je zajištěna.

Na čtvrtek 24. dubna 2014 je vyhlášeno pro studenty bakalářských a navazujících magisterských oborů děkanské volno (vyjma studentů 1. ročníků bakalářského studia).

Organizační pokyny

a) pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů EF

 • Soutěž se koná 24. dubna 2014 od 9:00 (učebny budou upřesněny).
 • Všichni účastníci obdrží certifikáty o absolvování soutěže.
 • Tři nejúspěšnější studenti obdrží věcnou odměnu.
 • Soutěžní příspěvek se předkládá v českém nebo anglickém jazyce s rozsahem 4 až 5 stran.
 • Při tvorbě příspěvku nutno použít šablonu.

b) pro studenty doktorských studijních programů EF

 • Sekce doktorského studia Řízení a ekonomika podniku není soutěžní sekcí.
 • SVOČ se koná 24. dubna 2014 od 9:00.
 • Příspěvek se předkládá v českém nebo anglickém jazyce a musí respektovat obvyklou strukturu vědeckého článku s rozsahem max. 6 stran.
 • Při tvorbě příspěvku nutno použít šablonu.