Výsledky soutěže

Název sekce: Informatika a kvantitativní modely v ekonomii
 • 1. místo: Bc. Ondřej Levý, DiS.: „Návrh aplikace pro online videorekordér“
 • 2. místo: Tomáš Ondřej: „Výukový simulátor hospodářské politiky“
 • 3. místo: František Drdák: „Bitcoin. Virtuální měna.“

 

Název sekce: Účetnictví a daně
 • 1. místo: Bc. Klára Marešová: „Tuzemský reverse charge ve stavebnictví se zaměřením na dopad u vybraného dodavatele“
 • 2. místo: Bc. Jitka Klečková: „Metody kreativního účetnictví, modely a jejich využití“
 • 3. místo: Kristýna Dvořáková: „Účtování o hospodářských zvířatech, vazba na reálnou situaci“

 

Název sekce: Finance
 • 1. místo: Bc. Jana Kučerová: „Hodnocení finančního zdraví podniku ve vazbě na finanční výkazy sestavené dle českých účetních předpisů (ČÚP)“
 • 2. místo: Lucie Brožová: „Politický rozpočtový cyklus měst v České republice“
 • 3. místo: Bc. Blažej Štícha: „Finanční analýza a mezipodnikové srovnání“

 

Název sekce: Ekonomika
 • 1. místo: Jan Krátoška: „Tvorba výnosů v zemědělském podniku“
 • 2. místo: Ivana Fiklíková: „Řešení dopravní situace města České Budějovice ve vztahu ke stávající dopravní infrastruktuře“
 • 3. místo: Renata Cibuzarová: „Kalkulace jako nástroj řízení nákladů“

 

Název sekce: Nové trendy v managementu
 • 1. místo: Lucie Staňková, Iveta Hofmanová, Kristýna Mrvíková, Milan Pleva: „EF-shop“
 • 2. místo: Lenka Pítrová: „Geocaching a jeho komerční využití“
 • 3. místo: Radek Pokorný: „Analýza personálního řízení ve vybrané firmě“

 

Název sekce: Regiony v ekonomických souvislostech
 • 1. místo: Bc. Věra Skálová: „Analýza využití prostředků z fondů Evropské unie a návrh finančních nástrojů pro vybranou obec (statutární město České Budějovice)“
 • 2. místo: Mgr. Hana Švepešová: „Současná kohezní politika EU a její budoucnost ve vazbě na Českou republiku“
 • 3. místo: Bc. Ladislav Beran: „Dopravní služby a jejich řízení“