SVOČ 2014

Děkanát Ekonomické fakulty

dubna 24, 2014 – dubna 25, 2014


Soutěž SVOČ pro rok 2014 byla vyhlášena sdělením děkana 30/2014 v souladu s harmonogramem akademického roku 2013/2014. Garantem soutěže byl doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. a dále pak vedoucí jednotlivých sekcí soutěže.

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce Ekonomika s 6 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D.), Regiony v ekonomických souvislostech se 7 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.), Účetnictví a daně s 9 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Zita Drábková, Ph.D.), Finance (garant sekce Ing. Radek Zděněk, Ph.D.) s 6 soutěžícími studenty, Informatika a kvantitativní metody v ekonomii se 7 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA), Nové trendy v managementu (garant sekce Ing. Dagmar Bednářová, CSc.) s 8 soutěžícími studenty a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 1 studentem. Na soutěži SVOČ 2014 prezentovalo své příspěvky celkem 38 studentů.


Obrázek na domovské stránce konference