Příspěvky

Příspěvky

Již máte uživatelské jméno/heslo na konferenci ?
Přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Přejít na registraci

Pro podání příspěvku a kontrolu jeho stavu je nutná registrace a přihlášení.

 

Pokyny pro autory

Při zpracování příspěvků použijte prosím předpřipravené šablony, které respektují pokyny dostupné ke stažení zde.

a) pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů EF

  • Soutěžní příspěvek se předkládá v českém nebo anglickém jazyce s rozsahem 4 až 5 stran.
  • Při tvorbě příspěvku nutno použít soutěžní šablonu.

b) pro studenty doktorských studijních programů EF

  • Příspěvek se předkládá v českém nebo anglickém jazyce a musí respektovat obvyklou strukturu vědeckého článku s rozsahem max. 6 stran.
  • Při tvorbě příspěvku nutno použít šablonu pro DSP.

Každý účastník si připraví vystoupení do 10 minut s využitím powerpointu. Technická podpora pro prezentaci je zajištěna.

Přihlášení

 

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

  1. Příspěvek dosud nebyl publikován ani prezentován na dřívější soutěži SVOČ, nebo jiné konferenci (případně byla podána odpovídající informace v poznámce pro garanta).
  2. Prohlašuji(jeme), že výsledky uváděné v předkládaném příspěvku byly získány pouze mou (naší) výzkumnou činností.

  3. Souhlasím(me) s uveřejněním fulltextu příspěvku v online archivu, případně ve sborníku.

  4. Text vyhovuje stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v sekci Pokyny pro autory, které naleznete pod odkazem v pravé části webu.
  5. Soubor s příspěvkem je ve formátu Microsoft Word (doc, docx). Při jeho tvorbě bylo využito předdefinované šablony.

  6. Všechny literární zdroje využité při tvorbě příspěvku jsou uvedeny v seznamu literatury a je na ně patřičně odkázáno v textu příspěvku.