Podrobnosti o webovém systému konference

Tato konference využívá Otevřený konferenční systém (Open Conference Systems) 2.3.6.0 lokalizace: (cs_CZ $Rev: 234 $), který je otevřeným softwarovým nástrojem vyvinutým, podporovaným a volně distribuovaným projektem Public Knowledge Project pod veřejnou licencí GNU.

Proces podávání příspěvků, oponentur a publikace v rámci OCS