Odborné sekce

Informatika a matematické modely

Garant sekce: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA

Odborná komise:
 • doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. MBA
 • doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
 • doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc.
 • Ing. Petr Hanzal, Ph.D. (K.I.T., spol. s r.o.)

Katedra: Katedra aplikované matematiky a informatiky
Místo konání: A220

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Účetnictví a finance

Garant sekce: Ing. Zita Drábková, Ph.D.

Odborná komise:

 • Ing. Zita Drábková, Ph.D.
 • Ing. Marie Benešová
 • Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

Katedra: Katedra účetnictví a financí
Místo konání: A320

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Obchod a cestovní ruch

Garant sekce: Ing. Jan Šalamoun

Odborná komise:

 • Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
 • Ing. Iveta Pavezová
 • Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Ing. Jan Šalamoun

Katedra: Katedra obchodu a cestovního ruchu
Místo konání: A301

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Ekonomika a region

Garant sekce: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Odborná komise:

 • doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
 • Mgr. Adéla Mezerová
 • Ing. Petra Pártlová, Ph.D.

Katedra: Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova
Místo konání: A307

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Ekonomika

Garant sekce: Ing. Martina Novotná, Ph.D.

Odborná komise:

 • Ing. Martina Novotná, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
 • Ing. Václav Krutina, CSc.

Katedra: Katedra ekonomiky
Místo konání: A207

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Řízení a ekonomika podniku

(nesoutěžní sekce studentů doktorského studijního programu)

Garant sekce: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.

Odborná komise:

 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.

Místo konání: A009 (zasedací místnost přízemí)

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována