SVOČ 2013

Děkanát Ekonomické fakulty

dubna 25, 2013 – dubna 26, 2013


Soutěž SVOČ pro rok 2013 byla vyhlášena sdělením děkana 19/2013 v souladu s harmonogramem akademického roku. Uskutečnila se 25. dubna 2013 pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Garantem soutěže byl doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. a dále pak garanti jednotlivých sekcí soutěže. Hlavním partnerem soutěže byl Svaz účetních a MP soft.

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce ekonomika s 8 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D.), Ekonomika a region se 7 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.), účetnictví a finance s 6 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Zita Drábková, Ph.D.), Informatika a matematické modely s 5 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA), obchod a cestovní ruch s 6 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Jan Šalamoun) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 14 studenty (13 studentů prezentovalo). Na soutěži SVOČ 2013 prezentovalo své příspěvky celkem 45 studentů.


Obrázek na domovské stránce konference