SVOČ 2012

Děkanát Ekonomické fakulty

dubna 25, 2012 – dubna 26, 2012


SVOČ pro rok 2012 byla vyhlášena sdělením děkana 10/2012 v souladu s harmonogramem akademického roku. Uskutečnila se 25. dubna 2012 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů a 25. a 26. dubna 2012 pro studenty doktorského studijního programu. Garantem soutěže byl doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. a dále pak garanti jednotlivých sekcí soutěže. Hlavním partnerem soutěže byl Motor Jikov Group a.s., Svaz účetních, MP soft a MBM Trans, s.r.o..

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce ekonomika s 7 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D.), Ekonomika a region s 8 soutěžícími studenty (garant sekce PhDr. Miloslav Lapka, CSc.), účetnictví a finance s 8 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Zita Drábková, Ph.D.), Management a inovace s 10 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Dagmar Bednářová, CSc.), obchod a cestovní ruch s 4 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Jan Šalamoun) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 19 studenty (17 studentů prezentovalo). Na soutěži SVOČ 2012 prezentovalo své příspěvky celkem 54 studentů.


Obrázek na domovské stránce konference