Odborné sekce

Ekonomika

Garant sekce: Ing. Martina Novotná, Ph.D.

Odborná komise:

 • Ing. Martina Novotná, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
 • Ing. Václav Krutina, CSc.

Katedra: Katedra ekonomiky
Místo konání: A015

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Účetnictví a finance

Garant sekce: prof. Ing. František Střeleček, Dr.h.c.

Odborná komise:

 • prof. Ing. František Střeleček, Dr.h.c.
 • doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
 • Ing. Radek Zdeněk

Katedra: Katedra účetnictví a financí
Místo konání: A320

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Obchod a cestovní ruch

Garant sekce: Ing. Jan Šalamoun

Odborná komise:

 • Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
 • Ing. Iveta Pavezová
 • Ing. Petr Štumpf
 • Ing. Jan Šalamoun

Katedra: Katedra obchodu a cestovního ruchu
Místo konání: A207

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Rozvoj regionů v evropských souvislostech

Garant sekce: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Odborná komise:

 • doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
 • Mgr. Adéla Mezerová
 • Ing. Petra Pártlová, Ph.D.
 • Ing. Jana Žlábková
 • PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

Katedra: Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova
Místo konání: A301

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Řízení podniku

Garant sekce: Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.

Odborná komise:

 • Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
 • Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • Ing. Radek Toušek, Ph.D.
 • Ing. František Smrž

Katedra: Katedra řízení
Místo konání: A307

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována

Řízení a ekonomika podniku

(nesoutěžní sekce studentů doktorského studijního programu)

Garant sekce: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.

Odborná komise:

 • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
 • RNDr. Renata Klufová, Ph.D.

Místo konání: A009 (zasedací místnost přízemí)

Zaškrtnuto Otevřena Zaškrtnuto Oponována