Organizační tým

Garant soutěže

  1. doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika

Organizační výbor

  1. doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika
  2. doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika
  3. Ing. Martina Novotná, Ph.D., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika, Česká republika
  4. Ing. Martin Pech, Ph.D., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika
  5. prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr. h. c., University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika