SVOČ 2011

Děkanát Ekonomické fakulty

dubna 18, 2011 – dubna 19, 2011


SVOČ pro rok 2011 byla vyhlášena sdělením děkana 1/2011 v souladu s harmonogramem akademického roku. SVOČ 2011 se uskutečnila 18. dubna 2011 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů a 18. a 19. dubna 2011 pro studenty doktorského studijního programu. Garantem soutěže byl doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. a dále pak garanti jednotlivých sekcí soutěže. Hlavním partnerem soutěže byl Svaz účetních, MP soft a MBM Trans, s.r.o., Zeelandia.

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce ekonomika s 5 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D.), Rozvoj regionů v evropských souvislostech s 13 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Eva Cudlínová, Ph.D.), účetnictví a finance s 5 soutěžícími studenty (garant sekce prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr.h.c.), řízení podniku s 5 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.), obchod a cestovní ruch s 10 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Jan Šalamoun) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 15 studenty. Na soutěži SVOČ 2011 prezentovalo své příspěvky celkem 53 studentů.


Obrázek na domovské stránce konference