SVOČ 2010

Děkanát Ekonomické fakulty

května 3, 2010 – května 4, 2010


SVOČ 2010 se uskutečnila 3. května 2010 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů a 3. a 4. května 2010 pro studenty doktorského studijního programu. Hlavním garantem soutěže byl pověřen doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. a dále pak garanti jednotlivých sekcí soutěže. Hlavními partnery soutěže byly Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Svaz účetních, MP soft a MBM Trans, s.r.o.

Soutěž byla rozdělena na soutěžní sekce ekonomika s 6 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D.), účetnictví a finance s 4 soutěžícími studenty (garant sekce prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr.h.c.), řízení podniku s 5 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.), využití fondů EU pro rozvoj regionů s 4 studenty (garant sekce doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.), obchod a cestovní ruch s 5 soutěžícími studenty (garant sekce RNDr. Blažena Gehinová) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 16 studenty. Na soutěži SVOČ 2010 prezentovalo své příspěvky celkem 40 studentů.


Obrázek na domovské stránce konference