Podle konference


INPROFORUM

Mezinárodní vědecká konference INPROFORUM je tradiční akcí zaměřenou na rozvoj výzkumu na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jejím hlavním tématem jsou inovace, podniky, organizace a regiony (viz název IN-PrO-fORum). Cílem konference je vytvořit prostředí pro diskuzi odborné veřejnosti a zástupců akademické sféry.

Každý sudý rok je konference orientována na setkání studentů doktorských programů (označení konference JUNIOR) a výměnu zkušeností a poznatků převážně z řízení a ekonomiky podniku a oblastí s touto problematikou souvisejících.

SVOČ 2021

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je studentská soutěž, kterou organizuje Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Soutěže se zúčastňují studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia.

Cílem soutěže je podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů.