Výsledky soutěže

Název sekce: Řízení podniku

 • 1. místo: Eva Zemanová: Distribuční logistika společnosti Coca Cola Beverages s.r.o.
 • 2. místo: Michaela Srbená: Uplatňování prvků štíhlé výroby v podniku
 • 3. místo: Jaromír Novotný: Posouzení vlivu řízení kvality v podnikatelském subjektu na jeho konkurenceschopnost

Název sekce: Ekonomika

 • 1. místo: Marie Kehartová: Příspěvek na úhradu a jeho využití v podnikové praxi
 • 2. místo: Irena Kubíčková: Faktory ovlivňující míru zadluženosti podniku
 • 3. místo: Blanka Branžovská: Návrh využití carpoolingu ve vybraném regionu

Název sekce: Účetnictví a finance

 • 1. místo: Bc. Jana Syslová: Hodnocení efektivity vybraného podnikatelského subjektu
 • 2. místo: Bc. Eliška Růzhová: Harmonizace daně z přidané hodnoty vrámci EU
 • 3. místo: Anna Hamplová: Rozpočtový proces města - analýza a možnosti zlepšení

Název sekce: Využití fondů EU pro rozvoj regionů a cestovní ruch

 • 1. místo: Brichtová Monika: Migrační politika v rámci EU
 • 2. místo: Veronika Terčová: Využití finančních prostředků ze zdrojů EU jako faktor rozvoje CR v Ústeckém regionu
 • 3. místo: Jaroslava Hřebcová: Návrh projektu CR - naučná stezka Klenová - Týnec - Loreta