Příspěvky

Příspěvky

Již máte uživatelské jméno/heslo na konferenci ?
Přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Přejít na registraci

Pro podání příspěvku a kontrolu jeho stavu je nutná registrace a přihlášení.

 

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

  1. Příspěvek dosud nebyl publikován ani odeslán na jinou konferenci (případně byla podána odpovídající informace v poznámce pro garanta).
  2. Soubor s příspěvkem je ve formátu Microsoft Word, RTF, nebo WordPerfect.
  3. Veškeré adresy URL v textu (např. http://pkp.sfu.ca) budou aktivovány jako hypertextové odkazy.
  4. Text má jednoduché řádkování, používá velikost fontu 12; využívá kurzívu a nikoliv podtržení (mimo adresy URL); a veškeré ilustrace, obrázky a tabulky jsou umístěny v textu na odpovídajících místech a nikoliv na konci.
  5. Text vyhovuje stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v sekci Pokyny pro autory, které naleznete v sekci "Podrobnosti o konferenci".
  6. Při podávání příspěvku do oponované sekce konference jsou jména autorů příslušného příspěvku nahrazena textem "Autor" a rokem použitým v bibliografických citacích a poznámkách pod čarou, a stejně tak jsou nahrazeny názvy příslušných odkazovaných příspěvků, apod.
  7. Při odeslání souborů oponentům by měli být všechny dokumenty Microsoft Office (včetně doplňkových souborů) ukládány prostřednictvím menu "Soubor" a volby "Uložit jako"; u počítačů Mac kliknutí na "Tools/Nástroje" příp. tlačítkem "Option/Možnosti"; dále po kliknutím na volbu "Zabezpečení"; zvolit "Při ukládání odstranit z vlastností souboru osobní informace"; následně kliknout na "Uložit".