SVOČ 2009

Děkanát Ekonomické fakulty

dubna 27, 2009 – dubna 28, 2009


SVOČ 2009 se uskutečnila 27. dubna 2009 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů a 27. a 28. dubna 2009 pro studenty doktorského studijního programu. Hlavním garantem soutěže byl pověřen doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. a dále pak garanti jednotlivých sekcí soutěže.

Akce byla rozdělena na soutěžní sekce ekonomika se 7 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Martina Novotná, Ph.D.), účetnictví a finance s 5 soutěžícími studenty (garant sekce prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr.h.c.), řízení podniku s 6 soutěžícími studenty (garant sekce Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.), využití fondů EU pro rozvoj regionů (praktické případové studie) a cestovní ruch s 9 soutěžícími studenty (garant sekce doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.) a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 21 studenty. Na soutěži SVOČ 2009 prezentovalo své příspěvky celkem 48 studentů.


Obrázek na domovské stránce konference