Výsledky soutěže

Název sekce: Řízení podniku

  • 1. místo: Zbyněk Trojan: Možnosti řízení rizik inovačního podnikání v oblasti strojírenství
  • 2. místo: Vilém Klíma: Systém řízení jakosti ve vazbě na procesy nákupu
  • 3. místo: Martin Tesař: Matriálová předpověď, informační integrátor dodavatelso-odběratelských vztahů Sneider Electric, a. s. Písek

Název sekce: Obchod a cestovní ruch

  • 1. místo: Alena Řeřichová: Motivace k účasti na aktivitách Dark Tourism v České republice (týmová práce)
  • 2. místo: Michal Mražík, Eva Gaislerová: Rozvoj mikroregionu Olšina s pomocí programu Mládež v akci
  • 3. místo: Aleš Havlíček: Import vybrané komodity do ČR z Vietnamské socialistické republiky a Indonésie

Název sekce: Financování podniku

  • 1. místo: Dvořáková Eva: Rozbor cenných papírů na vybraném odvětví burzy cenných papírů pomocí metod technické a fundamentální analýzy
  • 2. místo: Veselá Tereza: Daňová incidence
  • 3. místo: Heroutová Markéta: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví v prostředí malých a středních podniků