Kontaktní osoba konference

Hlavní kontakt

Ing. Martin Pech, Ph.D.
Email: mpechac@ef.jcu.cz

Podpůrný kontakt

Ing. Martin Pech, Ph.D.
Email: mpechac@ef.jcu.cz