SVOČ 2008

Děkanát Ekonomické fakulty

dubna 27, 2008 – dubna 28, 2008


SVOČ 2008 se uskutečnila 27. dubna 2008 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů a 27. a 28. dubna 2008 pro studenty doktorského studijního programu. Hlavním garantem soutěže byl pověřen doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. a dále pak garanti jednotlivých sekcí soutěže.

Vzhledem k zapojení studentů doktorského studia byla celá akce rozdělena na soutěžní sekce financování podniku (garant sekce prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr. h. c.) se 7 soutěžícími studenty, obchod a cestovní ruch (garant sekce Mgr. Vladimír Dvořák) se 7 soutěžícími studenty, řízení podniku (garant sekce Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.) s 9 soutěžícími studenty a doktorskou nesoutěžní sekci řízení a ekonomika podniku (garant sekce doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.) s 27 studenty. Na soutěži SVOČ 2008 prezentovalo své příspěvky celkem 42 studentů.


Obrázek na domovské stránce konference