SVOČ 2007

Děkanát Ekonomické fakulty

dubna 17, 2007 – dubna 17, 2007


Informace o soutěžních sekcí studentů bakalářských a magisterských studijních programů. SVOČ 2007 proběhla v pondělí 17. dubna 2007 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů. Rozdělena byla do dvou odborných sekcí, a to sekce řízení a ekonomika podniku (garantem sekce byl Ing. Radek Toušek, Ph.D., komisi tvořili Ing. František Smrž, doc. Ing Ladislav Rolínek, Ph.D., Ing. Václav Krutina, CSc, Mgr. Jiří Písečka) a sekce cestovní ruch (garant sekce Mgr. Vladimír Dvořák, odborná komise RNDr. Blažena Gehinová, RNDr. Josef Navrátil, Ph.D., Ing. Eva Fellegiová, Ing. Lenka Horejsková, Mgr. Petr Havel, Ing. Adam Jun, Ing. Petr Hienl).

Soutěže SVOČ 2007 se zúčastnilo celkem 20 studentů (13 studentů v sekci ŘEP, 7 studentů v sekci CR), kteří prezentovali své příspěvky prostřednictvím multimediálních prezentací. Studenti vycházeli nejen ze svých bakalářských úkolů, ale prezentovali také projekty, na kterých i sami participují. Úroveň prací a jejich prezentace byla na velmi dobré úrovni, důraz byl kladen na problémovost zpracovaného tématu. Práce řešily konkrétní oblasti a následné aplikace do praxe. Některé z nich budou dále využity jako na úrovni regionu, tak i v podnicích.


Obrázek na domovské stránce konference