Podrobnosti o autorech

Kafoněk, Richard, Mendel University in Brno, Česká republika

  • - Business, Marketing and Tourism
    Specific market analysis
    Abstrakt