Podrobnosti o autorech

Netušilová, Pavla, University of West Bohemia, Plzeň, Česká republika

  • - Management, trade, law and structural policy
    Impact of the Lisbon treaty on the economic and monetary union
    Abstrakt