Podrobnosti o autorech

Horušťáková, Pavlína, University of Economics, Prague, Česká republika

  • - Management of enterprises and innovations
    Management of change and complexity theory
    Abstrakt