Podrobnosti o autorech

Hůrský, Ondřej, University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika

  • - Management of enterprises and innovations
    The growing influence of the Chinese economy on the EU market
    Abstrakt