Podrobnosti o autorech

Jodlová, Olga, University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika

  • - Management, trade, law and structural policy
    Strategic management in small and middle enterprises
    Abstrakt