Podrobnosti o autorech

Kopecká, Lenka, Czech University of Life Sciences Prague, Česká republika

  • - Enterprise management and innovation
    Role of innovations in economy
    Abstrakt