Podrobnosti o autorech

Fuka, Jindřich, University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika

  • - Managing Changes and Innovations
    Supplier Evaluation System in the Management of Quality
    Abstrakt