Podrobnosti o autorech

Kadlecová, Jana, Czech Technical University in Prague, Česká republika

  • - Enterprise management and innovation
    Usage of methods for quality management in logistics e-commerce
    Abstrakt