Podrobnosti o autorech

Šimeček, Jan, University of South Bohemia in České BudějoviceJČU, Česká republika