Podrobnosti o autorech

Řezbová, Helena, Czech University of Life Sciences Prague, Česká republika

  • - Finance
    Impact of investments in agriculture on the structure of long-term assete
    Abstrakt