Podrobnosti o autorech

Matoušková, Hana, University of South Bohemia in České Budějovice, Česká republika

  • - Enterprise Development and Human Resources
    Development of Municipal Entrepreneurial Activities Infrastructure with Accent to Tourism Industry
    Abstrakt